Kategorier
Månadens svartvita bild

Svartvitt #12

Årets sista svartvita bild. Vid ett viltvatten i närheten.